Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om premiepensionen | 24 maj 2017 11:59

KO stämmer premiepensionsbolag

Premiepensionsförvaltaren SF Pension, med varumärket Svenska Fonder, har fakturerat konsumenter utan att ha giltiga avtal. Därför stämmer nu Konsumentombudsmannen, KO, bolaget. För premiepensionstj...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER | 24 maj 2017 11:57

AMF sänker fondavgift

AMF Fonder sänker avgiften för AMF Aktiefond Asien Stilla Havet från 0,60 procent till 0,40 procent. Det rapporterar AMF Fonder. Enligt bolaget är ambitionen att kunna fortsätta sänka avgifterna...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansdepartementet | 24 maj 2017 11:54

Från finansdepartementet

*Fi2017/02329-1, Riksdagen / Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning, Riksdagsskrivelse 2016/17:271 med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i...