Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - EU och utlandsnytt | 30 juni 2016 11:51

Iorp 2 har landat

Rådet och EU-parlamentet har nu godkänt kompromisstexten om Iorp 2 från den 28 juni. Vid dagens Coreper-möte med medlemsländernas EU-ambassadörer gjordes inga invändningar mot direktivtexten. I...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - På nya uppdrag | 30 juni 2016 11:47

Peter Ekborg ny GD för IAF

Regeringen har i dag utsett Peter Ekborg till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Han är i dag biträdande generaldirektör vid Skolinspektionen. Peter...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Ärenden på regeringens bord | 30 juni 2016 11:47

På regeringens bord

Ärenden från dagens regeringssammanträde med anknytning till pensionsområdet:  *Finansdepartementet, Kommittédirektiv för utredning mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdss...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansdepartementet | 30 juni 2016 11:46

Nytt från finansdepartementet

Ärenden från finansdepartementets diarium den 29 juni som rör pensionsområdet: *Fi2016/02342/S3, Tjänstepensionsförbundet / Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor, remissvar...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansinspektionen | 30 juni 2016 11:41

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden från Finansinspektionens diarium den 29 juni som rör pensionsområdet: *16-9999, Handelsbanken Fonder AB, anmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbe...