Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om tjänstepension | 24 november 2017 11:49

Välj förlorarna!

Collectum fick den 20 november in offerterna från de 13 bolag som siktar på att bli valbara inom ITP från den 1 oktober 2018-30 september 2023. I utvärderingen av offerterna viktas olika kriterier ...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om tjänstepension | 24 november 2017 11:47

Slagsmål om 36 miljarder

Det är sju livbolag som slåss om de högst fem platserna som valbart bolag inom ITP-områdets traditionella försäkring. Och det är tio livbolag som kämpar om de fem platserna att bli valbart bolag in...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansdepartementet | 24 november 2017 11:38

Från Finansdepartementet

* Fi2017/04428/F PM, Finansdepartementet Förordnande av vice ordförande i Fjärde AP-fonden * Fi2017/04343- 2, Värdepappersmarknadsenheten / Utfärdande av lagar (rskr. 2017/18:45) a) lag om ändring ...