Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om tjänstepension | 25 september 2017 11:58

Miljardstrid om postens pensioner

Flera fackförbund har inlett förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Almega om att garantera pensionsavsättningarna i Postnords pensionsstiftelse. Det rapporterar Svenska Dagbladet, SvD. I fjol...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om allmän pension | 25 september 2017 11:57

ABF synar pensionerna

I samarbete med den rikstäckande pensionärsorganisationen SKPF anordnar ABF tre seminarier i oktober inför valet 2018. Det är pensionsdebattören KG Scherman som leder seminarierna där experter och...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansdepartementet | 25 september 2017 11:56

Från Finansdepartementet

* Fi2017/02580-23, Domstolsverket / Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning, Departementspromemorian En ny lag om försäkringsdistribution * Fi2017/02580-24, Försäkringsjuridiska...