Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt om pensioner | 26 oktober 2016 11:47

SPP avkastade 11,3 procent

SPPs traditionella försäkring avkastade under årets första nio månader 11,3 procent för en typkund i arbetslivsfasen, och 6,2 procent för en typkund som uppnått pensionsålder. Det rapporterar SPP....

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansdepartementet | 26 oktober 2016 11:47

Från Finansdepartementet

Ärenden med anknytning till pensioner som diariefördes den 25 oktober: * Fi2015/03590-21, Pensionsmyndigheten / Värdepappersmarknadsenheten, Svar på frågor

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansinspektionen | 26 oktober 2016 11:46

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden med anknytning till pensioner som diariefördes den 25 oktober:  * 16-15871, Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse, Anmälan om placeringsriktlinjer samt konsekvensanalys * 16-15875, EUROPEAN...