Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansdepartementet | 23 februari 2018 11:51

Nytt från finansdepartementet

Ärenden från finansdepartements diarium den 22 februari som rör pensionsområdet: *Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi2018/00801) *Finansinspektionen,...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansinspektionen | 23 februari 2018 11:50

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden från Finansinspektionens diarium den 22 februari som rör pensionsområdet: * 18-3950, PRI Stiftelsetjänst AB, Ledningsprövning * 18-3917, Ideella föreningen Förhandlings- och samverkansrådet...