Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om premiepensionen | 30 mars 2017 11:59

Proppen har landat

Propositionen om ”Nya regler om marknader för finansiella instrument (Mifid 2, Mifir)” antogs vid dagens regeringssammanträde. I vilken mån regeringen har tagit hänsyn till lagrådets kritik av...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt från Finansdepartementet | 30 mars 2017 11:51

Från finansdepartementet

* Fi2014/03020-3, Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning, Delbetänkandet genomförande av Omnibus II direktivet (SOU 2014:56) * Fi2017/01232-12, Europeiska kommissionen / Värdepapper...