Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt om pensioner | 22 juli 2016 11:33

AP 1 avkastar 3,5 procent

Första AP–fondens avkastning för första halvåret minskade till 3,5 procent (5,0) efter kostnader. Fondkapitalet ökade med 7,3 miljarder kronor till 297,5 miljarder kronor. Resultatet minskade till...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansdepartementet | 22 juli 2016 11:30

Nytt från finansdepartementet

Ärenden från finansdepartementets diarium den 20 och 21 juli som rör pensionsområdet: * Fi2016/02744/I 2 2016-07-21 Bryssel Sveriges EU–representation, rapport från seminarium den 3 juni 2016 om EM...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansinspektionen | 22 juli 2016 11:30

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden från Finansinspektionens diarium den 20 och 21 juli som rör pensionsområdet: *16-11272, Finansinspektionen, Handbok - Offentlighet och sekretess på FI *16-11245, Hemfosa Fastigheter AB,...