Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansdepartementet | 30 maj 2016 12:30

Tillväxten bromsar in

Sveriges BNP ökade med 0,5 procent under första kvartalet. Det kan jämföras med BNP-tillväxten under sista kvartalet 2015 på 1,6 procent. Det var främst en minskad export som drog ned BNP-tillväxte...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Socialdepartementet | 30 maj 2016 12:25

Nytt från socialdepartementet

Ärenden från socialdepartementets diarium den 27 maj som rör pensionsområdet: *S2016/03803/SF, Pensionsmyndigheten /Socialförsäkringsenheten, redovisning av Regeringsuppdrag, 2016 – Åtgärder för at...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansinspektionen | 30 maj 2016 12:24

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden från Finansinspektionens diarium den 27 maj som rör pensionsområdet * 16-8420, Svenska försäkringsförmedlares förening, underrättelse om ansvarsförsäkring * 16-8480, Allmänna Änke- och...