Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt om pensioner | 26 augusti 2016 12:04

Ur led är marknaden

Centralbankerna har förstört räntemarknaden. Det är beskedet som stora svenska kapitalförvaltare ger. Genom att införa negativa styrräntor, göra massiva stödköp av obligationer och pumpa ut billig...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt om pensioner | 26 augusti 2016 12:00

Swedsec återkallar licens

Swedsec meddelar att en rådgivares licens har återkallats. Detta eftersom rådgivaren vid 40 tillfällen har fabricerat dokumentation av rådgivning som inte genomförts. Rådgivaren menar att chefen...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - På nya uppdrag | 26 augusti 2016 11:57

Marie Beck till PP Pension

PP Pension har anställt Marie Beck som chef för rådgivning och marknad. Marie Beck kommer närmast från SPP där hon var chef för individförsäljningen. Hon börjar den 12 september och kommer att ingå...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansdepartementet | 26 augusti 2016 11:57

Nytt från finansdepartementet

Ärenden från finansdepartementets diarium den 25 augusti som rör pensionsområdet: * Fi2016/02651, Svensk Försäkring / Bankenheten Svensk Försäkring, svar på konsultation * Fi2016/02279/FPM, Svensk...

NYHETSBREVET PENSIONER & FÖRMÅNER - Nytt från Finansinspektionen | 26 augusti 2016 11:54

Nytt från Finansinspektionen

Ärenden från Finansinspektionens diarium den 1 augusti som rör pensionsområdet: * 16-12517, S:t Erik Försäkrings AB, godkännande av tilläggskapital - belopp/metod * 16-12509, Avanza Fonder AB,...