Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

TIDNINGEN PENSIONER & FÖRMÅNER Allmänt om pensioner och förmåner | 31 oktober 2014 10:50

Pensionsguiden underlättar konsumentens navigering

I detta nummer av Pensioner & Förmåner startar Konsumentkolumnen. Det har varit ett önskemål från läsarna med mer konsumentfokus även om vår målgrupp är branschens aktörer. Det är Konsumenternas Försäkringsbyrå som kommer att skriva denna kolumn, men vi kommer självfallet att ha en dialog om valet av ämnen som tas upp.Att jobba med konsumentfrågor, och med konsumentfrågor inom försäkringsområdet, är ett roligt och intressant arbete. Det är precis det vi gör på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenter kan kostnadsfritt kontakta oss för att få oberoende vägledning inom hela det privata försäkringsområdet. Det innebär att vi i vår vägledning kommer i kontakt med en stor bredd av frågeställningar inom sak- person- och pensionsområdet.   

Och behovet finns av oberoende vägledning. Förra året hade vi drygt 12 000 konsumentkontakter, där de flesta kontakter var per telefon. Några av kontakterna leder också till att konsumenter skickar in handlingar i ärendet. Det finns även möjlighet att via ett webbformulär kontakta byrån.

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en relativt liten organisation med 11 heltidsanställda. De som arbetar med vägledning är jurister och ekonomer. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står tre huvudmän; Finansinspektionen, Konsumentverket och Svensk Försäkring.

Inom liv- och pensionsområdet har det under senare år märkts ett ökat behov av vägledning, och av det totala antalet kontakter utgör dessa nu kring 12 procent. Anledningen till att konsumenten kontaktar oss är inte sällan händelsestyrt. Det kan exempelvis handla om att nya valbara bolag har upphandlats inom ett avtalsområde, och vilka konsekvenser det blir för den enskilda konsumenten. Behöver de exempelvis välja nytt bolag och vad händer med den gamla försäkringen?

Utöver den personliga kontakt vi har med konsumenter, är vår webbplats en viktig kanal för att ge konsumeter vägledning. På webbplatsen finns drygt 30 olika försäkringsjämförelser, där konsumenten i detalj kan jämföra bolagen och deras produkter mot varandra.

Enbart på pensionsområdet har vi 16 pensionsjämförelser där konsumenten exempelvis kan jämföra bolagens flyttavgifter, garantier och utbetalningsmodeller. Jämförelserna omfattar de fem största kollektivavtalsområdena samt privat pension. På webbplatsen finns också två beräkningsfunktioner där konsumenten själv enkelt kan göra en avgiftsberäkning samt en beräkning för vad kostnaden är för efterlevandeskydd. Det är också en utmaning med information. Den ska inte bara ut, den ska in också. In till konsumentens kännedom och förståelse, för att därigenom möjliggöra att välgrundade beslut kan tas. Därför har vi nu nyligen lanserat en Pensionsguide. Genom guiden är vår förhoppning att konsumenten lättare kan navigera i pensionsinformationen. Efter lanseringen har vi fått positiv återkoppling från både konsumenter och bransch vilket vi är glada för.

Framöver kan vi också se behovet av att vi bygger ut Pensionsguiden med att omfatta fler kollektivavtalsområden samt även individuella tjänstepensioner. I konsumentkolumnen ska jag framöver lyfta fram sådant som vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå stöter på i vår vägledning inom liv- och pensionsområdet. Du är varmt välkommen att följa det.

 

Marcus Lindenius