Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

TIDNINGEN PENSIONER & FÖRMÅNER Allmänt om pensioner och förmåner | 25 augusti 2014 10:11

Statistik i diagramform från Svensk Försäkring

Här följer en sammanställning i diagramform av den statistik som Svensk Försäkring presenterade i fredags. För mer information om varje diagram hänvisar vi till respektive artikel i fredagens nyhetsbrev.

Premievolym fondförsäkringar––––––––––––––-

Premievolym övrig livförsäkring––––––––––––––––-

Nyteckning fondförsäkring–––––––––––––––––-

Nyteckning övrig livförsäkring
––––––––––––––––

Totalavkastning 

Ola Hellblom

Redaktör tidningen Pensioner & Förmåner

Kontakt