Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

 

NPS - nätverket för pensionsspecialister - aktuella personer, analys och affärsnytta

Nätverket för pensionsspecialister erbjuder ett forum för att få ta del av analys och fördjupning inom aktuella områden för tjänstepensionsbranschen. Diskutera under informella former med viktiga makthavare och innovativa inspiratörer i branschen.


TISDAG 31 JANUARI, 15.30 – 17.15

LARS CALLERT OCH SINA ANDERSSON - ÄR LÖNEVÄXLING EN SJÄLVKLAR FÖRMÅN?
Sina Andersson, PRI, och Lars Callert, marknadsanalytiker Alecta, går igenom viktiga frågor om policy och praktik vid löneväxling. Vi avslutar träffen med att utse Årets pensionsspecialist.

TISDAG 21 FEBRUARI, 15.30 – 17.15

JENNY NILSSON OCH PER-JOHAN ECKERBERG - SÅ STÄRKER VI FÖRTROENDET I FÖRMEDLARBRANSCHEN
Möt granskarna med uppdraget att stärka förtroendet i förmedlarbranschen. Jenny Nilsson, ny vd för Insuresec, och Per Johan Eckerberg, ordförande i Disciplinnämnden, ger sin syn på förmedlarbranschens ansvar, kompetens och självreglering.

Tisdag 28 mars
GUNNAR WETTERBERG – TJÄNSTEPENSION SOM MEDELKLASSENS GULDÄGG
Gunnar Wetterberg, historiker och författare, tidigare samhällspolitisk chef på Saco, ger oss en historisk återblick över 100 år med tjänstepensioner, från Sveriges Privatanställdas Pensionskassa 1917 till dagens börsnoterade Alecta. Vad kan de 100 åren säga om framtidens tjänstepensioner?

TISDAG 28 MARS, 15.30 - 17.15

KALLE ERLANDZON – ÄR ROBOTRÅDGIVNING FRAMTIDEN?
Kalle Erlandzon, vd, Lifeplan, ger sin bild av framtiden för automatiserad rådgivning? Vilka fördelar och risker finns med automatiserade råd? Förändras rådgivningsstrategin med robotrådgivning?

ONSDAG 19 APRIL, 15.30 - 18.00

EXTRATRÄFF – MÖT POLITIKERNA I RIKSDAGEN, MED EN GUIDAD VISNING.
Få en guidad tur i riksdagens innersta kärna, och ställ frågor till våra folkvalda politiker. Obs! Begränsat antal platser, endast för nätverkets medlemmar.

Tisdag 25 APRIL, 15.30–17.15

ANNIKA SARAMIES - VISIONERNA FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS IKEA
Trenden, att fler företag väljer att gå förbi förmedlarledet och exkludera fysisk rådgivning för sina anställda, har gynnat Avanza. Frågan är om visionen kommer visa sig vara lika konkurrenskraftig i framtiden. 

TISDAG 16 MAJ, 15.30 - 17.15

JENS MAGNUSSON – HUR PÅVERKAR MEGATRENDERNA VÅRA PENSIONSPENGAR?
Jens Magnusson, privatekonom på SEB, kommenterar megatrenderna ur ett pensions- och välfärdsperspektiv. Utöver demografin påverkas våra framtida pensioner av växande skulder, svag produktivitet, automatisering och migration.

OM NPS
Sedan våren 2000 driver Pensioner & Förmåner nätverket för dig som arbetar professionellt med pensionsfrågor, och som vill veta mer om vad som är på gång inom tjänstepensionsområdet. Nätverket fungerar också som en mötesplats, där du diskuterar, låter dig inspireras, nätverkar och träffar andra tjänstepensionsexperter.

VILLKOR OCH FÖRMÅNER
Som medlem i Nätverket för pensionsspecialister (NPS) får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar pensionsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio eftermiddagsträffar, fem per termin.

ÅRSMEDLEMSSKAP
NPS-träffarna ingår i ditt medlemskap. Ett medlemskap kostar 9 995 kronor + moms för ett helt år. Du kan anmäla dig som årsmedlem när som helst under året, årsmedlemskapet är rullande. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.

Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 995 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Lena Hallergård
070-312 15 49 lena.hallergard@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Anders Axklo
070-309 05 01 anders.axklo@bbm.bonnier.se

Välkommen att bli medlem i nätverket! 

Bli medlem