Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

 

NPS - nätverket för pensionsspecialister - aktuella personer, analys och affärsnytta

Nätverket för pensionsspecialister erbjuder ett forum för att få ta del av analys och fördjupning inom aktuella områden för tjänstepensionsbranschen. Diskutera under informella former med viktiga makthavare och innovativa inspiratörer i branschen.


TISDAG 29 AUGUSTI, 15.30 – 17.15

PETER DAHLGREN - SÅ SKA NORDNET STYRAS MED NY TEKNIK
Nordnets nye vd Peter Dahlgren prioriterar att inom kort leverera Nordnets första robotrådgivare. Hur ser framtiden ut i det nya ekosystemet av banktjänster där kunden intar en central plats? 

ONSDAG 27 SEPTEMBER, 15.30 – 17.15

POYA MOTAI OCH NIKLAS ENGLUND - PANELDISKUSSION: PRISKRIGET PÅ FONDMARKNADEN I DIGITALISERINGENS TIDEVARV - VART TAR MARKNADEN VÄGEN? 
Nordea har gått från ett fast courtagepris till ett rörligt för att utmana nätmäklarna Avanza och Nordnet. Med en ny avgiftsmodell ger sig Nordea in i priskriget om landets aktieinvesterare. FlexLiv utmanar genom att erbjuda pensions- och försäkringssparare access till världens aktiemarknader helt utan förvaltningsavgifter. 

Tisdag 28 mars
GUNNAR WETTERBERG – TJÄNSTEPENSION SOM MEDELKLASSENS GULDÄGG
Gunnar Wetterberg, historiker och författare, tidigare samhällspolitisk chef på Saco, ger oss en historisk återblick över 100 år med tjänstepensioner, från Sveriges Privatanställdas Pensionskassa 1917 till dagens börsnoterade Alecta. Vad kan de 100 åren säga om framtidens tjänstepensioner?

TISDAG 24 OKTOBER, 15.30 - 17.15 

ÅKE FREIJ OCH MARCUS HALLBERG - FRÅN PUL TILL GDPR - HUR FÖRBEREDER VI OSS FÖR DE NYA DATASKYDDSREGELERNA?
Nya Dataskyddsförordningen GDPR, ska vara införd i maj 2018 och innebär hårdare krav på hanteringen av personuppgifter och kraftigt ökade påföljder för de företag och myndigheter som bryter mot reglerna. Den nya Dataskyddsförordningen ställer nya krav på rapportering och informationsspridning. Hur påverkas försäkringsbranschens digitala möjligheter mer konkret? Vilka åtgärder behöver vidtas? Vad säger den senaste forskningen?

TISDAG 7 NOVEMBER, 15.30 - 17.15

DANIEL BARR - BRANSCHEN TYCKER TILL OM NYA KAPITALKRAV FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG 
Under hösten ska regeringen ge besked om förstärkt solvensreglering för tjänstepensionsföretag. Daniel Barr, som tidigare skrivit utredningsförslagen kring en ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag, befinner sig nu i situationen att anpassa Folksams tjänstepensionsverksamhet till nya kapitalkrav.

TISDAG 5 DECEMBER, 15.30 - 17.15

LARS-ARNE STAXÄNG OCH FREDRIK LUNDH SAMMELI - PENSIONSGRUPPEN: SÅ KOMMER PREMIEPENSIONEN OCH FONDTORGET ATT REFORMERAS
Det blåser snålt kring marknaden för premiepensionen. Målbilden är färre skandaler och stärkt konsumentskydd – hur ser framtiden ut? Pensionsgruppen har nu fokus på att arbeta vidare med de förslag som Pensionsmyndigheten lämnat den 19 juni för att få bättre ordning och kontroll i premiepensionssystemet. Ta chansen att ställa dina frågor till våra politiker under informella former.

OM NPS 

Sedan våren 2000 driver Pensioner & Förmåner nätverket för dig som arbetar professionellt med pensionsfrågor, och som vill veta mer om vad som är på gång inom tjänstepensionsområdet. Nätverket fungerar också som en mötesplats, där du diskuterar, låter dig inspireras, nätverkar och träffar andra tjänstepensionsexperter.

VILLKOR OCH FÖRMÅNER
Som medlem i Nätverket för pensionsspecialister (NPS) får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar pensionsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio eftermiddagsträffar, fem per termin.

ÅRSMEDLEMSSKAP
NPS-träffarna ingår i ditt medlemskap. Ett medlemskap kostar 9 995 kronor + moms för ett helt år. Du kan anmäla dig som årsmedlem när som helst under året, årsmedlemskapet är rullande. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.

Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 995 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Lena Hallergård
070-312 15 49 lena.hallergard@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Anders Axklo
070-309 05 01 anders.axklo@bbm.bonnier.se

Välkommen att bli medlem i nätverket! 

Bli medlem