Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

 

NPS - nätverket för pensionsspecialister - aktuella personer, analys och affärsnytta

Nätverket för pensionsspecialister erbjuder ett forum för att få ta del av analys och fördjupning inom aktuella områden för tjänstepensionsbranschen. Diskutera under informella former med viktiga makthavare och innovativa inspiratörer i branschen.


TISDAG 6 DECEMBER, 15.30 - 17.15

ÅKE FREIJ – SÅ KAN REGELFÖRÄNDRINGAR ANVÄNDAS INNOVATIVT
Åke Freij, som arbetar på IBM och forskar på Handelshögskolan, berättar om den senaste forskningen inom området samtidigt som han knyter an till en historisk tillbakablick.

TISDAG 31 JANUARI, 15.30 – 17.15

LARS CALLERT OCH SINA ANDERSSON - ÄR LÖNEVÄXLING EN SJÄLVKLAR FÖRMÅN?
Årets första Nps-träff diskuterar löneväxling ur ett bransch- och kundperspektiv.

TISDAG 21 FEBRUARI, 15.30 – 17.15

JENNY NILSSON OCH PER-JOHAN ECKERBERG - SÅ STÄRKER VI FÖRTROENDET I FÖRMEDLARBRANSCHEN
Möt granskarna som ska säkra att förmedlingen präglas av kunskap, kompetens och ansvar.

OM NPS
Sedan våren 2000 driver Pensioner & Förmåner nätverket för dig som arbetar professionellt med pensionsfrågor, och som vill veta mer om vad som är på gång inom tjänstepensionsområdet. Nätverket fungerar också som en mötesplats, där du diskuterar, låter dig inspireras, nätverkar och träffar andra tjänstepensionsexperter.

VILLKOR OCH FÖRMÅNER
Som medlem i Nätverket för pensionsspecialister (NPS) får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar pensionsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio eftermiddagsträffar, fem per termin.

ÅRSMEDLEMSSKAP
NPS-träffarna ingår i ditt medlemskap. Ett medlemskap kostar 8 950 kronor + moms för ett helt år. Du kan anmäla dig som årsmedlem när som helst under året, årsmedlemskapet är rullande. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.

Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 995 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Lena Hallergård
070-312 15 49 lena.hallergard@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Anders Axklo
070-309 05 01 anders.axklo@bbm.bonnier.se

Välkommen att bli medlem i nätverket! 

Bli medlem