Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Dokument

Här finns aktuella dokument som du som medlem på Pensionsportalen kan ladda hem.

Uppragsbeskrivning IDD i svensk rätt

Collectums rapport om fondavgifter

Schroders pensionsrapport

FI:s försäkringsrapport 2016

Min Pension: Hur stor blir pensionen?

LO:s rapport om hållbara pensioner

KPMG: Sammanfattning av granskning i Rikshem

FI: Ett nödvändigt stef för en bättre sparandemarknad

Konsumentverket: Konsumenters privata fondsparande

ISF: En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet

LO:Vem kan jobba till 67?

LO: Vad får en arbetare i pension

LF/Connecta-domen

Söderberg & Partners hållbarhetsrapport

Max Mathiessen hållbarhetsranking

Svensk Försäkring remissvar på nya föreskrifter med anledning av genomförande av Solvens 2 (FiDnr 10-9537)

Konsumentverkets granksning av tjänstepension

FI remiss om övergångsregler

Pensionsskuld Skandia

Rapport från FIM om provisionsförbud

Konsumentskyddsrapport från FI

Remissvar från FI på värdepappersmarknadsutredningen

Lagrådsremiss Solvens 2

Värdepappersmarknadsutredningen del 1

Värdepappersmarknadsutredningen del 2

Pensionsmyndigheten: Metoder för senare pensionsuttag

Pensionsmyndigheten remissvar Solvens 2-direktivet

Eiopa consultation paper

Pensions Europe Position Paper om Iorp 2

LF Sak överklagande i Connectamålet

Utkast till lrr genomförande av S2-direktivet

Genmäle från Movestic 140904

Hållbarhetsrapport aug 2014

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Ett reformerat premiepensionssystem

FI:s regleringsbrev

Skrivelse om lagrådsremiss vissa skattefrågor

Lagrådsremiss: Vissa skattefrågor

Genomförande av Omnibus 2 direktivet

HFD-dom 7944-13

PM om Iorp 2

Movestics anmälan av Avanza Bank AB

Dom Tryggspar

Det måste gå att lita på konsumentskyddet

Rapport pensionsprognoser Söderberg & Partners

Länsstyrelsebeslut om Familjeföretagens pensionsstiftelse

Balanseringens inverkan på pensionerna samt hushållens inkomster totalt

Diskretionär förvaltning av premiepension

The long and winding road