Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Rapportbok: Jakten på den perfekta tjänstepensionen

Rapportboken ”Jakten på den perfekta tjänstepensionen” innehåller ett förslag på en bättre och mer rättvis tjänstepension. Syftet med boken är att försöka konstruera en perfekt tjänstepension och samtidigt beskriva bristerna i nuvarande tjänstepensioner.

Boken fungerar också som en ovanligt lättläst introduktion till hur nuvarande tjänstepensioner vuxit fram och hur de fungerar. ”Jakten på den perfekta tjänstepensionen” är en bra kunskapskälla för alla som vill lära sig mer om tjänstepensioner, som blir en allt viktigare källa för att finansiera ett längre liv som pensionär.

Rapportboken är resultatet av en artikelserie under 2013 och 2014 i Pensioner & Förmåner. Artikelserien är omarbetad och kompletterad med nytt material för att även passa läsare utan fackkunskaper. 

Vid köp av fler än tio exemplar lämnar vi 25 % rabatt.

OBS! Viktigt att du även anger leveransadressen vid beställning!